SNM Committees & Sub-Committees

CHAIR:

 • MR JAYADEV UNNITHAN

MEMBER:

 • MR ANDY LIM
 • DR ASHA KARUNAKARAN
 • MR M. SUNTHARALINGAM

CHAIR:

 • MR CHANDRA MOHAN K NAIR

MEMBER:

 • MR BHASKARAN SIVASAMY
 • MS SHALINI DAMODARAN
 • MS VIDYA SASIDHARAN
 • MR RAGHAVAN MOHANADAS
 • MS NALEEZA IBRAHIM

CHAIR:

 • MS SHALINI DAMODARAN

MEMBER:

 • MS BINA DAMODARAN
 • MR G. RAJESH KUMAR
 • MS NEETHA SANJAY
 • MS SARALA RAMAN
 • MR VIKRAM RAMAN
 • MS BHAROTI PANDE

CHAIR:

 • DR SWAPNA DAYANANDAN

MEMBER:

 • MS NISHA RAJESH
 • DR SURESH SAHADEVAN
 • DR VIDHYA DARSHINI PILLAY
 • MS S. SUNITA
 • DR DJONI HUANG
 • DR SREENIVASAN SREENATH

CHAIR:

 • MS SHAILAJA KAMARSHI

MEMBER:

 • MR TIM STEVENS
 • MR JAMES CHIA
 • MR MOHAN VELOO
 • MR SREERAM IYER
 • MR AJITH MENON
 • MS SHILPA D/O SURASH LAL
 • MR VISWANATH GHODE

CHAIR:

 • MR SREEKANTH A P V

MEMBER:

 • MR DIVAKARAN SABU
 • MR K. JAGADAS
 • MR JAMES CHIA
 • MR MICHAEL DAVID NALPON
 • MR PRAKASH SADASIVAN
 • MR RADHAKRISHNAN PILLAI
 • MR SURAJ SENAN
 • MR SYAM KUMAR PRABHAKARAN
 • MR SELLAPPALANY P
 • MR ARUN MURALITHARAN

CHAIR:

 • DR SREENATH SREENIVASAN

MEMBER:

 • MS SHILPA D/O SURASH LAL
 • MR ABUTHAHIR ABDUL GAFOOR
 • MR VENAKATESH SAHA
 • MR PREMNADH SADASIVAN
 • MR JAYAHARRY VISWA JAWAHAARI
 • MS RATNA DEVI PILLAI

CHAIR:

 • MR SANJIV AIYAR

MEMBER:

 • MR FOO SAY THYE (ADVISOR)
 • MS KHALIJAH MASUD
 • MS SUKANYA PUSHKARMA
 • MS USHA MURLI MENON
 • MR SOH CHEE KEONG
 • MR VIJU CHAKARAPANY

CHAIR:

 • MR RAGHAVAN MOHANADAS

MEMBER:

 • DR ASHA KARUNAKARAN
 • MR CHANDRA MOHAN K NAIR
 • MS JAYASREE UNNITHAN
 • MS S. SUNITHA
 • MR CHELVA RAJAH
 • MS MAKESWARY PERIASAMY
 • MS AMBIKA RAGHAVAN

CHAIR:

 • MR RAMACHANDRAN NAYAR AJAYAN

MEMBER:

 • MS BINA DAMODARAN
 • MR PANNEER SELVAM S/O PALANIANDY
 • MR R RAMEASH
 • MS SAROJINI VENKATASAMY
 • MS SHALINI DAMODARAN
 • MR V.P. JOTHI
 • DR SWAPNA DAYANANDAN
 • DR RINKOO GHOSH
 • MR RAGHAVAN MOHANDAS

CHAIR:

 • MR MANU BHASKARAN

MEMBER:

 • MR NEIL PAREKH
 • MR RAJESH SREENIVASAN
 • MR TAN PUAY HIANG

CHAIR:

 • MR T. K. UDAIRAM

MEMBER:

 • MS SUBHA D/O RAJAIYA
 • DR UMA RAJAN
 • MR LAU WING CHEW

CHAIR:

 • MRS SARALA RAMAN

MEMBER:

 • MS NEETHA SANJAY
 • MS ANUSHA SENAN
 • MRS BINDU SUBHASH
 • MS GAURI RAMESH
 • MS INDULEKA JAYADEV
 • MRS PREETHA VINOTH
 • MS JAYASREE UNNITHAN
 • MS SHEEJA SABU
 • MS SNEHA BRYAN
 • MS AATHIRA UNNITHAN
 • DR DHANUJA PREMNATH
 • MS PRIYANKA SABU
 • MS SHRUTI RAMESH
 • MR VAISAKH PILLAI
 • MR AKSHAY BRYAN
 • MS S S HARITHA

  CHAIR:

  • MR ANIL SARASIJAKSHAN

  MEMBER:

  • MS SARALA RAMAN
  • MS BINA DAMODARAN
  • MR T. G. SAJIR
  • MS VIDYA SASIDHARAN
  • DR RAJA SATTY VELLOO
  • MR ROGER RAN BOON SENG
  • MS YOGESWARY D/O MANIAM